Ankara Üniversitesi Öğrenci Alımı İlanı

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ İLE ANKARA ÜNİVERSİTESİ

ARASINDAKİ PROTOKOL KAPSAMINDA 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

 

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ İLE ANKARA ÜNİVERSİTESİ ARASINDAKİ PROTOKOL KAPSAMINDA 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA TAŞINMAZ GELİŞTİRME, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA TEZLİ, TEZSİZ VE DOKTORA PROGRAMINA TOPLAM 20 ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 01 OCAK 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN PROTOKOL KAPSAMINDA YÜKSEK LİSANSA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERİN PROGRAM MALİYETLERİNİN % 25’İ KENDİLERİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.


ÖN KAYIT KOŞULLARI:

·         14-21 Ağustos 2017 tarihleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsü’nün İlgili Sayfasındanhttps://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspxyapılması gerekmektedir.

·         Yazılı Bilim Sınavı 05 Eylül 2017 Salı günü saat 10.00’da Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalında yapılacaktır. Mülakat saatleri Birliğimiz ve Üniversitenin web sayfalarında yayınlanacaktır.

·       Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan adaylardan giriş koşullarını sağlayanlardan kesin kayıtları için Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesi*

 

*Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan mezun oldukları üniversitenin tanınıp tanınmadığına dair Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce görüş sorulacaktır. Denklik belgesi kabul edilmeyen adaylar kayıt yaptırsalar dahi kayıtları geçersiz sayılacaktır.

 

A-YÜKSEK LİSANS:

·         Lisans Mezuniyet Belgesi,

·         Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük not sisteminde  en az 2 olmalı, Ankara Üniversitesi’nden mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).

·         Tezli Yüksek Lisans için Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 50 puan gereklidir. Ayrıca uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan). Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında yabancı dil ve ALES koşulu aranmaz. Üniversite için tezsiz yüksek lisans başvuru koşullarında ALES koşulu aranmamış olmasına rağmen TBB protokolüyle tezsiz yüksek lisans yapmak isteyenler için de ALES koşulunu sağlamak (en az 55 olmak koşuluyla) zorunluluğu bulunmaktadır.

·         ALES (Herhangi bir puan türünden) en az  ≥60 olmalıdır.  

·         T.C.Kimlik numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı örneği.

 

B-DOKTORA:

 

·       Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (06 Şubat 2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin madde1/b fıkrasına göre; 06 Şubat 2013 tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans programına başlayıp mezun olan öğrenciler doktora programına başvuru yapamayacaklardır)

·       Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük sistemde en az 2.75 olmalı, Ankara Üniversitesinden mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).

·       Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan gereklidir. Ayrıca uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan).

·       ALES (Herhangi bir puan türünden) en az  ≥60 olmalıdır.   

·       T.C.Kimlik numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı örneği.

 

 

 

 

 

C-BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ YÜKSEK LİSANS DOKTORA:

·         Lisans Mezuniyet Belgesi.

·         Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük sistemde en az 3 olmalı, Ankara Üniversitesinden mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).

·         Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan gereklidir. Ayrıca uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana eşdeğer puan).

·         ALES (Herhangi bir puan türünden)  ≥80 olmalıdır.  

·         T.C.Kimlik numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı örneği.

ÖNEMLİ! 

ÖZEL ÖĞRENCİ (ALES, KPDS/YDS VB PUANI OLMAYAN) ALIMI YAPILMAYACAKTIR.

 

Başvuruda bulunan öğrenciler tüm başvuru evraklarının birer örneğini ve başvuru formu çıktısını mülakata giderken yanlarında bulunduracak ve belgeleri jüriye teslim edeceklerdir. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler kesin kayıt için Enstitüye geldiklerinde yine tüm başvuru evraklarının onaylı örneklerini Enstitüye getireceklerdir.

 KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER KESİN KAYIT YAPTIRABİLMEK İÇİN;

Türkiye Belediyeler Birliği’ne

·         Çalıştığı belediyeye ait resmi yazı,(Belediyeden alınacak bu yazı başvuru sahibinin ad soyad ve çalıştığı birim ile kadro bilgisini -sözleşmeli, işçi veya memur- içerecektir.)

·         Lisansüstü eğitim yapmasında sakınca olmadığını belirten belediyeden alınacak resmi yazı, (Alınmaması durumunda öğrencinin Protokol kapsamında kaydı yapılamayacaktır)

·         ALES belgesi (bilgisayar çıktısı kabul edilecektir),

·         Kimlik fotokopisi,

·         1 Adet Fotoğraf,

·         Öğrenci belgesi (Belgeleri teslim ettiğinde doldurulacaktır.)

·         Taahütname (Belgeleri teslim ettiğinde doldurulacaktır.)

 

Yukarıda belirtilen belgeleri getirecek olup, Türkiye Belediyeler Birliği’nden protokol kapsamında söz konusu eğitim programlarından yararlanmak için   “UYGUNDUR” yazısı alacaktır.UYGUNDUR yazısını Birliğimizden alan öğrenciler ders kayıt formlarını doldurmak üzere Anabilim Dalına gidecek ve söz konusu “UYGUNDUR” yazısını Anabilim Dalına teslim edeceklerdir. Ardından öğrenciler Anabilim Dalı tarafından tüm başvuru evraklarının onaylı örneklerini teslim etmek ve kayıt işlemlerini tamamlamak üzere Enstitüye yönlendirilecektir. Adaylar kayıt işlemlerini Enstitüde tamamlayacaklardır. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir.   

Ayrıntılı bilgi için:  

Türkiye Belediyeler Birliği

Adres  : Tunus Caddesi No: 12 Kavaklıdere / Ankara

Telefon           : 0 (312)419 21 00 (Eğitim Müdürlüğü)

Fax                  : 0 (312) 419 21 30

Web                : http://www.tbb.gov.tr

 

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Adres  : Ankara Üniversitesi Dışkapı Kampüsü İrfan Baştuğ Caddesi 06110 Dışkapı- ANKARA

Telefon           : 0 (312) 596 1820-1816-1827/ 0312 316 60 33 (Öğrenci İşleri)

Fax                  : 0 (312) 3166035

Web                : http://www.fenbilimleri.ankara.edu.tr

e-mail             : fenbilim@ankara.edu.tr

 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı

Adres:Ankara Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi Şevket Aziz Kansu Binası 2. Kat Beşevler/Ankara

Telefon:0.312.600 01 60 ; Faks: 0.312.600 01 61 

E-posta: ggyabd@ankara.edu.tr

 

                augayrimenkulgelistirme@gmail.com